Kundeservice

Spørsmål og svar

For din egen og andre passasjerers sikkerhet, er det påbudt å bruke sikkerhetsbelte ombord på Flybussen.
Hver flybuss er utstyrt med ett barnesete. Disse setene er universelle og best egnet for barn fra 6 mnd. og eldre. Reservasjon av barnesete er dessverre ikke mulig. Har du behov for sete for spedbarn må du ta med dette selv.
De fleste bussene har gratis WiFi og strømforsyninger tilgjengelig om bord, men det kan oppleves begrenset nettverksadgang på enkelte strekninger langs ruten. Strømuttak er tilgjengelig i de fleste bussene.
Honnørrabatt gis til alle over 67 år, blinde, og passasjerer som mottar uføretrygd fra NAV. Gyldig bevis/ legitimasjon må fremvises til sjåføren ved påstigning. Medreisende som ikke oppfyller kravet til honnør gis ikke rabatt.
Kun ledsagere som leder døvblinde passasjerer reiser gratis. Utover det gis det ikke rabatt til ledsager/reisende med ledsagerbevis.
Studenter under 31 år som studerer på heltid har rett til studentrabatt. Gyldig bevis må fremvises til sjåfør ved påstigning. Gyldig bevis er: Studentkort med bekreftelse for betalt semesteravgift, digitalt studentbevis på mobil, eller dokumentasjon/skolebevis fra skole eller lærerbedrift som bekrefter skolegang inneværende semester sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto. For studenter som studerer i utlandet er kun ISIC-kort gyldig som studentbevis. Det innrømmes ikke rabatt til deltagere ved kortvarige kveldskurs eller språkkurs.
Vernepliktige soldater som avtjener førstegangstejeneste får rabatt på enkeltbilletter. Forsvarets ID-kort eller innkallingsbrev til førstegangstjeneste er godkjent moderasjonsbevis og må fremvises uoppfordret ved påstigning.
Gjenglemte gjenstander blir levert ved et hittegodskontor så snart som mulig. Vennligst ta kontakt med busselskapet du reiste med for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du her.
Alle reisende må kunne fremvise gyldig billett under hele reisen. Hvis du ved en billettkontroll ikke har gyldig billett må gebyr påregnes.
Den rimeligste billetten kjøper du på forhånd av reisen her på flybussen.no. Du får alltid kjøpt billetter på bussen, men til en høyere pris enn ved forhåndskjøp. Se våre pristilter under aktuelt .
Hver passasjer kan ta med seg 2 kolli bagasje (max 30 kg. totalt) som plasseres i bagasjerommet under bussen. Håndbagasje befordres fritt så lenge det kan plasseres i hattehyllen eller under eget sete.
Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv under hele reisen. Barnet må følges til bussen av foresatt og må kunne fremvise informasjon med navn og telefonnummer til en ansvarlig voksen som sjåføren kan ringe til dersom det skulle skje noe uforutsett.
Nei, billetter til Flybussen kan ikke endres eller refunderes.
Ja, du kan betale med bankkort eller norske kontanter direkte på Flybussen mot et ombordtillegg.
Nei, når du ønsker å kjøpe billett til utreiseflyplassen og fra flyplassen du reiser til, må dette foretas i to operasjoner.
Hunder, katter og andre mindre kjæledyr kan tas med på Flybussen uten ekstra kostnader. Dyr skal holdes i bånd eller bur under hele reisen og skal ikke plasseres direkte på setet. Eieren har ansvar for å sørge for at dyret ikke er til sjenanse for andre passasjerer. Reisende med dyr må vike for allergikere. Dyr kan ikke oppholdes i bussens bagasjerom, da det ikke er tilrettelagt med hensyn til sikkerhet, ventilasjon, lys og varme.
Sykkel, barnevogn og ski kan tas med i den grad det er plass i bussens bagasjerom. Ski bør være forsvarlig pakket og barnevogner kunne demonteres. Det er ikke mulig å reservere plass til denne type bagasje.
Ved billettkjøp på flybussen.no må du velge reisestrekning og dato for reise. Du kan være med på den avgangen som passer deg best, den dagen og strekningen du har kjøpt billett til.
Av hensyn til sikkerhet og plassen om bord i bussen kan vi kun betjene manuelle rullestoler. Rullestolen kan ikke overstige målene; lengde 120 cm, bredde 70 cm, høyde 109 cm og totalvekt 300 kg. Rullestolbrukere må reservere plass senest kl.14:00 siste hverdag før reisen. Ta kontakt med busselskapet i din by på telefon eller e-post.
Hele billetten med QR-kode og billettkode (5 tegn) må fremvises ved påstigning på utskrift eller mobil/nettbrett. Referansenummer eller billettkode alene er ikke gyldig som billett.
Flybussen Norgesbuss linje FB2 og FB5 har billettsamarbeid med Ruter. Ruterbillett for sone 1 eller 4N gir rett til rabattert tilleggs-billett på Flybussen FB2 og FB5 innenfor gyldig overgangstid. Tilleggsbillett kan kun kjøpes om bord på Flybussen (ekstra soner kjøpt i Ruter-appen er ikke gyldig). Husk at periodebilletter må være aktivert før den kan brukes på Flybussen. Ruters periodebilletter med 3 soner gyldige i hele Oslo - Akershus gir rett til fri reise med Flybussen FB2 og FB5. Ordinær enkeltbillett fra Ruter mellom Oslo og Oslo Lufthavn er ikke gyldig på Flybussen, men gir rabattert tilleggsbillett. Enkeltbillett kjøpt om bord Flybussen FB2 og FB5 fra Oslo lufthavn til Oslo, gir fri overgang til alle Ruters linjer i Oslo innenfor sone 1/4N (buss, trikk og t-bane), 1 time etter ankomst Oslo. Tur-retur billett gir ikke gyldig overgang på Ruters linjer.
Du kan opptjene EuroBonus-poeng på Flybussen linje FB1, FB2, FB3 og FB5 når du kjøper enkeltbillett på flybussen.no. Du kan også tjene poeng på enkeltbilletter og flerreisebilletter i appen vår "Flybussen i Oslo". Eurobonus-poeng gis ikke på periodebilletter. Kjøp av billett om bord på bussen, i Vipps-appen eller på billettautomatene gir heller ikke EuroBonus-poeng. Flybussen linje FB11 driftes av Vy Buss og har ikke Euro-Bonus-avtale. *Det er dessverre ikke mulig å etterregistrere EuroBonus-poeng hos Flybussen.
OSL-ansatte med ID-kort fra OSL, SAS, Widerøe, Norwegian, samt alle hotellene ved OSL, får rabatt på Flybussen Norgesbuss linje FB1, FB2, FB3 og FB5.
Ansatte i bedrifter som har tegnet storkundeavtale får rabatt på Flybussen linje FB1, FB2, FB3 og FB5.
Til linje FB1, FB2, FB3 og FB5 (Norgesbuss ekspress AS) kan du kjøpe reisekort med 10 eller 20 klipp, eller en 30 dagers periodebillett. Reisekortet får du kjøpt på bussen. *Reisekortet refunderes ikke ved opphør av bruk. I appen til Flybussen Oslo får du kjøpt 30 dagers periodebillett eller 10 klipp til bruk på linje FB2 og FB5. Reisekortet må bringes med under reisen. Linje FB11 (Vy Buss) har elektroniske reisekort som kan lades med periodebillett eller klippekort. Reisekortet til FB11 kan kjøpes her.
De laveste prisene finner du alltid på nett eller i appen (FB1,FB2,FB3 og FB5). Kjøper du billetten ombord på bussen er prisen høyere.
Billett kjøp på nett: Kjøper du billett på flybussen.no gjelder billetten den aktuelle datoen du velger å kjøpe billett til. App: Kjøper du billett i appen vår "Flybussen Oslo" har du 364 dager på å bruke/aktivere den. Billettautomat og om bord i buss: Kjøper du billett ombord på bussen eller på en av våre billettautomater, er billetten gyldig samme dato som billetten er kjøpt. På tur-returbilletten er returen gyldig i 3 mnd fra kjøpsdato. Vipps: Kjøper du billett i Vipps må billetten aktiveres innen 1 uke fra kjøps dato. På tur-returbilletten er returen gyldig i 90 dager fra kjøpsdato.
Har du et gammelt reisekort fra FB1 og FB3 hvor kortnummeret er åtte siffer og starter på 86xx xxxx kan bussjåføren konvertere verdien til et klippekort som kan brukes på alle Flybussen Norgesbuss fire linjer (FB1, FB2, FB3 og FB5). Ett klipp koster kr 130,- uansett strekning. Et regneeksempel: Du har kr. 280,- igjen på ditt gamle Reisekort. 280 kr dividert med 130 kr/klipp =2,15 klipp. Vi avrunder oppover til 3 klipp. Gamle reisekort med chip hvor kortnummeret består av fem siffer må sendes inn til oss for konvertering. Send til: Norgesbuss Ekspress AS, Ringnesveien 2, 0978 Oslo. Noter deg kortnummeret ditt før du sender det avgårde. Legg ved ditt fulle navn og adresse slik at vi kan sende deg nytt kort i retur.
Reisekort må sammen med navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse og kontonummer sendes til: Vy Buss AS, Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo.
Barn under 6 år reiser gratis i følge med foresatt og barn fra 6 til og med 17 år betaler barnebillett. Vi gir familierabatt der inntil 4 barn under 18 år reiser gratis, sammen med én som betaler ordinær voksenbillett. Familierabatten gjelder ikke for skoleklasser eller større grupper som reiser sammen.
Sjekk om bussen din er i rute i vårt live-kart her