Rabattordninger på Flybussen i Haugesund

Legg inn informasjon om deres reisekort og rabattordninger

Familierabatt

Alle barn under 4 år reiser gratis i følge med foresatt. Barn fra 4 til og med 16 år betaler barnebillett når de reiser alene.

Familiebillett: Inntil 4 barn til og med 16 år reiser gratis i følge med 1 voksen. Familiebilletten gjelder ikke for skoleklasser eller større grupper som reiser sammen.

Studentrabatt

Studenter under 31 år som studerer på heltid har rett til studentrabatt.

    • Gyldig bevis må fremvises til sjåfør ved påstigning. Gyldig bevis er: Studentkort med bekreftelse for betalt semesteravgift, digitalt studentbevis på mobil, eller dokumentasjon/skolebevis fra skole eller lærerbedrift som bekrefter skolegang inneværende semester sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto. For studenter som studerer i utlandet er kun ISIC-kort gyldig som studentbevis. Det innrømmes ikke rabatt til deltagere ved kortvarige kveldskurs eller språkkurs.

Honnør/senior rabatt 

Honnørrabatt gis til alle over 67 år, blinde, og passasjerer som mottar uføretrygd fra NAV.

    • Gyldig bevis/ legitimasjon må fremvises til sjåføren ved påstigning. Medreisende som ikke oppfyller kravet til honnør gis ikke rabatt.

Vernepliktige 

Vernepliktige soldater som avtjener førstegangstjeneste får rabatt på enkeltbilletter.

    • Forsvarets ID-kort eller innkallingsbrev til førstegangstjeneste er godkjent moderasjonsbevis og må fremvises uoppfordret ved påstigning.

Ledsagere

Kun ledsagere som leder døvblinde passasjerer reiser gratis. Utover det gis det ikke rabatt til ledsager/reisende med ledsagerbevis.