Nytt kjøremønster for Flybussen fra 23. april 2019

Artikkelbilde

Fra tirsdag 23.april får Flybussen Bergen nytt kjøremønster i sentrum, samtidig blir tilbudet langs Fjøsanger - Straumevegen utvidet. 

Årsaken til endringene i sentrum er at en av de mest sentrale bygatene i Bergen, Olav Kyrres gate, blir stengt i ett år når den nå skal rustes opp. Omlegging av trafikken vil medføre noen forandringer for de reisende som skal med Flybussen. Dette er endringene:

  • Avganger fra Olav Kyrres Gate ved Hotel Norge er flyttet til ny holdeplass på Festplassen perr. J, helt bak ved Kode (Christies Gate). Dette blir av- og påstigningsplass for Flybussen, med avganger hvert kvarter stort sett hele dagen.
  • Avganger fra Lidohjørnet er flyttet til ny holdeplass på Strandkaien ved hurtigbåtterminalen. Herfra blir det avgang hver time. Det er også mulig å gå til Festplassen i stedet. 
  • Avganger fra Dreggsallmenningen ved Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen er redusert til en gang i timen
  • Ny holdeplass er satt opp i Komediebakken, ovenfor Sentralbadet, med avganger en gang i timen

Den nye traséen i sentrum har også lagt til rette for at beboerne langs Fjøsanger – Straumevegen får et Flybusstilbud gjennom hele dagen. Denne strekningen vil ha avganger en gang i timen på dagtid, med enda hyppigere avganger på kvelds- og nattestid.

 - De nye holdeplassene og avgangene sørger for at flere målgrupper får et tilbud de ikke har hatt før. Samtidig har vi måttet begrense antall avganger på enkelte stoppesteder i sentrum for å opprettholde et raskt og tilgjengelig alternativ til og fra Flesland, forklarer produkt- og konseptsjef i Flybussen Tide, Svein Helge Hauge.

Flybussen vil fremdeles ha 15 minutters avganger fra Busstasjonen og Festplassen, og vil fortsette å kjøre raskeste vei mellom sentrum og lufthavnen, som er kun 20 minutter.

- Vi anbefaler alle reisende om å orientere seg i Flybuss-appen og i rutesøket. Fra 23.april vil alle nye holdeplasser få tydelige Flybusskilt og de første ukene vil det også være ekstra servicepersonell tilgjengelig på Festplassen, sier Hauge.

Kjørerutene mot Åsane og Haukeland vil fungere som i dag, uten endringer.

For å komme seg fra det tidligere stoppet i Olav Kyrres gate til ny holdeplass ved Festplassen, er det kun ett minutt å gå. Se kartbeskrivelse her.

For å komme seg fra det tidligere stoppet på Lidhjørnet til ny holdeplass på Strandkaiterminalen er det kun 3 minutter å gå, eller man kan gå til Festplassen, som er 5 minutter å gå. Se kartbeskrivelse her.

Kart over alle holdeplassene våre i sentrum finner du her.

Reisetid og avgangsfrekvens vil variere ut fra trafikkforhold og tid på døgnet.