Om Flybussen

Artikkelbilde

Flybussen er Norges ledende kjede av Flybusser med ruter til 9 av landets flyplasser. Flybussen eies av forskjellige operatører innen transportnæringen, Tide, Boreal, Norgesbuss og Vy Buss AS.

Markedsføringsselskap

Flybussen.no DA er et markedsføringsselskap for Flybussene til de forskjellige selskapene. Driftsansvaret for den enkelte ruten ligger hos det selskapet som opererer. Som markedsføringsselskap er Flybussen.no DA’s ansvar å drive riksdekkende markedsføring og merkevarebygging, samt å tilrettelegge for informasjon og salg til publikum.

Vi ønsker at alle våre passasjerer får en så fin opplevelse som mulig. Skulle det oppstå forsinkelser på din reise med oss, har vi en reisegaranti som kan kompensere for eventuelle avvik.

 

Reisegaranti

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at de ikke skjer igjen.

Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i trafikken, vil vi:

  • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer

  • så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/ reiseveier

  • i den grad det er mulig, sette opp alternativ transport

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje eller egen bil, eller annen alternativ transport -
dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kroner

  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner

  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kroner

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må være klarert på forhånd av det selskapet du skal bruke eller bruker når reisen blir avlyst eller forsinket.

For at du skal gjøre ditt krav gjeldene må du sende oss en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig innen 4 uker etter at vi har mottatt den. Du har ikke krav på refusjon av billettutgifter dersom du får refundert utgifter til alternativ transport.

 

Når gjelder garantien?

Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. *Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang iht. rutetabell.

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som:

  • Ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter
  • Uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold
  • Offentlige påbud og forbud, streik o.l.

Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f.eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. 

 

Overgangsregler

Den som reiser med Flybussen skal ofte ut og fly. Når en reise innebærer bytte fra buss til fly, skal det beregnes overgangstid. Ved bytte fra Flybussens busser til fly er gyldig overgangstid 60 minutter. Innsjekkingstid hos flyselskap beregnes i tillegg.

For reiser hvor kortere overgangstid er valgt kan det ikke gjøres krav på refusjon av kostnader til alternativ transport eller andre påløpte utgifter som følge av tapt forbindelse.

Reisevilkår – les mer her

 

Selskapene 

Flybussen.no drives av forskjellige operatører rundt omkring i landet. Informasjon om selkapene finner du her: BorealVy Buss AS, Norgesbuss Ekspress og Tide.